יהלום ארה ב ראתה להב לסקירת שקיעה של היצף נגד סין תעשיית נזק פרס

ההכרזה של ארצות הברית הבינלאומי סחר הנציבות, שמקורם היהלום של סין ראתה להב כדי להפוך תעשיות חיובי נזק סופי הסקירה השקיעה antidumping, קבע כי אם היצף מודד בתוך פרק זמן סביר, צפוי, בקשר עם המוצרים לחומר ארצות הברית גרמה לפגיעה תעשייה ישראלית מקומית תימשך או מלקרות שוב. ההחלטה, חברי הצוות 5 קולות.

על פי פסיקת הוועדה הסחר הבינלאומי של ארצות הברית, ארצות הברית שמקורם בסין ימשיכו לוי היצף חובותיו של דיאמונד ראתה להב.