גרפיט עובש השפעה על איכות היהלום ראתה להב מסורי בשר

יהלום מלאכותי המסור טבליות סכין ראש סינטור חם לעבד, לקחת עובש גרפיט עם רכיבים חום, תמיכה עובש בתפקיד כפול, גרפיט עובש של איכות בעד ונגד, גרפיט פרמטר ביצועים בגודל תנודות, הן ישירות אפקט לראש סכין יהלום מלאכותי של דיוק גודל, צורה המראה, סכין בראש הסוכן בונד של חומר ותוכן, מטריצה של קשיות , אנטי-בנט כוח, היהלום של חבילת להגדיר קיבולת, וראש סכין חיתוך ביצועים ושימוש החיים.